Biophysics group MBG 2019 Picnic

Student Directory


NameClassAdvisor
Ajit Nair Dhruva   2019 Brian Crane
Cody Aplin   2020 Richard Cerione
James Borovilas   2021 Warren Zipfel
Claudia Chambliss   2022 Chris Fromme
Katie Crowther   2023
Shi Feng   2018 Richard Cerione, Brian Crane
Shobhita Gupta   2019 Haiyuan Yu
Qingyue Hu   2021 Toshi Kawate
Nicholas Kawamura   2023
Taryn Kay   2020 Michelle Wang
Hengxin Li   2023
Marena Minelli   2017 Yuxin Mao
Japheth Omonira   2021 Itai Cohen
Elena Peot   2022 Matthew Paszek
Biswanath Shaw   2023
Gundeep Singh   2020 Michelle Wang
Shaozheng Sun   2023 Yuxin Mao
Tong (George) Wang   2019 Lois Pollack
Haoyue Wang   S-2021 Nozomi Ando
Mitchell Woodhouse   2021 Michelle Wang, Brooks Crickard
Wenjie Zeng   2019 Yuxin Mao
Yingying Zhang   2017 Haiyuan Yu
Yue Zhang   2022 Nozomi Ando
Kara Zielinski   2019 Lois Pollack